Életciklus-garancia feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Ön által vásárolt termékre vonatkozó alábbi garancia-feltételeket!

A Fujitsu Technology Solutions Kft. garanciát vállal az ipari szabvány-alapú PRIMERGY szerverekre az alábbi garancia-feltételek mellett:

Általános feltételek:
A PRIMEGY szerver termékekre típusonként eltérő 1 ill. 3 év helyszíni alapgarancia vonatkozik, amelyekhez képest a jelen életciklus-garancia többlet-szolgáltatást jelent. Az életciklus-garancia érvényesítéséhez a vásárolt terméket regisztrálnia kell.

A Fujitsu a regisztrációkor e-mailben igazolja vissza a szerverhez tartozó életciklus-garancia regisztrációját. Kérjük, hogy a vásárlást igazoló, dátummal ellátott eredeti bizonylatot, a garanciajegyet és ezt a garancia-nyilatkozatot őrizze meg és tartsa a dokumentumokat biztonságos helyen! A meghibásodásokkal kapcsolatos garanciaigény érvényesítésekor előfordulhat, hogy szüksége lesz ezekre a dokumentumokra illetve adatokra. Abban az esetben, ha az eredeti felhasználó a terméket nem regisztrálja, az életciklus-garancia nem lép életbe.

Garancia-jogosult
A garancia jogosultja az eredeti végfelhasználó. Az eredeti végfelhasználó a terméket eredetileg, első tulajdonosként megvásároló személy. A jelen garanciavállalás a termék bármilyen átruházása esetén érvényét veszíti. A megvásárolt eszközt a vásárlóstól számított 3 hónapon belül regisztrálnia kell az oldalon.  

Az életciklus-garancia tárgyi hatálya
- Az életciklus-garancia feltételei csak a megadott linken felsorolt termékekre vonatkoznak. (Pl. Nem vonatkozik a PRIMERGY TX1310 elnevezésű szerverre).

- Az életciklus-garancia nem vonatkozik a szerverben található mechanikus részeket vagy akkumulátort/elemet tartalmazó részegységekre, mint például tápegységre, HDD-kre, optikai meghajtókra (CD, DVD, FDD stb.), ventilátorra, adatmentő egységekre, akkumulátorra, elemre. Ezen alkatrészek meghibásodását a szerver alapgarancia idejének (vagy garancia kiterjesztés esetén az azt követő idő) lejárta után nem garanciális eseményként kezeli a Fujitsu és hivatalos szervizpartnerei. Ebben az esetben a végfelhasználó térítés ellenében kérheti a hiba elhárítását. A szervizpartner a javítás előtt írásos árajánlatban tájékoztatja ügyfelet a javítás feltételeiről.

- A garancia kizárólagosan a szerver vásárláskori konfigurációjára vonatkozik, utólagos bővítésekre nem. A hivatalos konfigurációt a készülék sorozatszáma szerint a szervizpartnerek és az ügyfélszolgálat számára is elérhető gyári adatbázis tartalmazza.

Az életciklus-garancia időbeli hatálya
A garancia mindaddig érvényes, amíg a termék az eredeti végfelhasználó birtokában van, illetve azt az eredeti végfelhasználó használja, de legfeljebb a kereskedelmi forgalomból történő kivonást követő 5 év (60 hónap) elteltéig.
Amennyiben e garanciaidőn belül a Fujitsu Technology Solutions Kft. utángyártás hiányában nem tudja biztosítani a termék javítását, úgy az eredetileg vásárolt termékkel egyenértékű vagy annál jobb terméket bocsát a garanciajogosult rendelkezésére.rendelkezésére.

Az életciklus-garancia területi hatálya:
A garancia kizárólagosan Magyarország területén érvényes
A garancia és az életciklus-garancia ideje alatti javításokat kizárólagosan a Fujitsu ügyfélszolgálata által javasolt szervizpartner végezheti el.

Kivételek az életciklus-garancia hatálya alól
Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba a Fujitsu általi teljesítést követően keletkezett, így különösen azokra az esetekre, ha (a) a szervert nem a Fujitsu Technology Solutions előírásainak megfelelően szállították, telepítették, (b) üzemeltetését, javítását, karbantartását nem a Fujitsu által adott előírásoknak megfelelően végezték, (c) a használati utasításban leírt, attól eltérő környezeti feltételek mellett rendellenesen vagy gondatlanul használták, (d) szélsőséges fizikai vagy elektromos terhelésnek tették ki, vagy külső sérülés érte, (e) a meghibásodást vis maior esemény (villámcsapás, árvíz, háború stb.), szennyeződés, szélsőséges környezeti hatások vagy bármely egyéb olyan körülmény okozta, amelyért a Fujitsu nem felelős.
A Fujitsu semmilyen esetben sem vállal felelősséget adatvesztésért, adatsérülésért, sem pedig semmiféle közvetett, különleges, járulékos, következményes (a nyereségkiesést és az adatvesztést is beleértve) károkért, függetlenül attól, hogy az esetleges kárigények szerződésen, illetve bármely egyéb szerződésen kívüli megállapodáson vagy rendelkezésen alapulnak-e.

Hatályos törvények
A vásárló törvényben szabályozott esetleges további jogait ez a garancia nem korlátozza. Az ebben az életciklus-garanciában foglalt feltételek nem érinthetik a fogyasztók törvényben garantált jogait.